64 68%

夫 và tôi vận hành công ty cùng nhau. Dù công việc bận rộn nhưng mọi thứ đều thuận lợi, không có gì phàn nàn ngoại trừ việc ít gặp được chồng… Lúc đó, một khi phàn nàn từ khách hàng Oizawa, một đối tác quan trọng, đã đến. Vì không muốn mất mối quan hệ với Oizawa, một ý tưởng đã châm ngòi cho việc tôi cố gắng xin lỗi một cách tuyệt vọng. “Hãy cho tôi thấy sự thành ý ở bên trong váy của cậu” Oizawa đang đe dọa một cách tà dâm. Được đẩy đến bước đường cùng, tôi tự bào chữa với bản thân rằng đang làm việc và theo lệnh của Oizawa, tôi cởi bỏ chiếc áo của mình…

Vợ “phục vụ” khách hàng khi đang gọi cho chồng

Vợ “phục vụ” khách hàng khi đang gọi cho chồng