2 80%

Ba tháng sau khi chuyển đến nhà công ty, tôi đã cố gắng đi massage theo lời giới thiệu của hàng xóm. Tôi tưởng anh Tabuchi, một người mát xa, cũng là một người lịch thiệp và hiền lành, nhưng đôi khi tôi cảm thấy rằng anh ấy đang chạm vào nơi mỏng manh… Tôi có một linh cảm xấu. Nhưng đó là những gì đã xảy ra …

Tiệm Massage thiên đường cho cô vợ trẻ

Tiệm Massage thiên đường cho cô vợ trẻ