32 71%

Thực ra, tôi đã định dành thêm thời gian để trở nên thân thiện hơn và sau khi tốt nghiệp sẽ tiến đến gần hơn. Nhưng kế hoạch đã bị thất bại. Khi tôi chứng kiến Tachibana đang tán tỉnh với Sato, người làm đội trưởng, tôi đã lên kế hoạch để đuổi Sato ra khỏi đội dựa trên quy tắc của câu lạc bộ, cấm tình yêu. Nhưng rồi, đến khi Tachibana tự nguyện rút lui thay vì Sato… Để giữ Tachibana lại, tôi đã đặt ra điều kiện.

Tên huấn luận viên đồi bại và kế hoạch hiếp dâm nữ quản lý đội bóng

Tên huấn luận viên đồi bại và kế hoạch hiếp dâm nữ quản lý đội bóng