39 57%

Nana là một nữ sinh đại học thích bạn trai của mình nhưng không hài lòng với việc anh ấy không cho cô màn dạo đầu. Cô được đón bởi một giáo sư biến thái, người có nỗi ám ảnh bất thường với việc liếm cuốn nhật ký, trong đó cô viết ra chi tiết về hành vi tình dục mà cô đã thực hiện với bạn trai, và nội dung của anh ta được nhìn thấy. Vị giáo sư biến thái biết được hoàn cảnh tình dục của Nana và trong trại hội thảo, hắn liếm khắp cơ thể Nana và âm mưu dụ dỗ cô từ bạn trai của cô…Anh ta liếm cô trước mặt bạn trai xa cách của cô và hoàn toàn nghiện Sự nhục nhã của giáo sư Daruma Số phận của một nữ sinh viên đại học bị ép sử dụng bồn tiểu làm từ thịt kem…

Nữ sinh viên đại học bị tên giáo sư hiếp dâm khi đang học thêm

Nữ sinh viên đại học bị tên giáo sư hiếp dâm khi đang học thêm