21 67%

Tôi đã tốt nghiệp đại học và sau đó xin vào công ty hiện tại. Ban đầu, tôi được phân công vào phòng kinh doanh nhưng sau đó đã chuyển sang phòng kế toán… Tôi bắt đầu làm việc cùng ông Ōshima sau khi được chuyển công tác. Ông ấy là một người quản lí tốt bụng. Tôi rất vui vẻ khi được làm việc cùng ông ấy. Tôi không nhớ từ bao giờ mà tôi bắt đầu chú ý đến ông Ōshima như một đối tác nữ. Mặc dù đã có lúc tôi cố gắng để thích một số người khác… nhưng với những người khác thì không được.

Nữ cấp dưới vụng trộm cùng sếp lúc nữa đêm trước ngày kết hôn

Nữ cấp dưới vụng trộm cùng sếp lúc nữa đêm trước ngày kết hôn