8 67%

Cuộc gặp gở định mệnh của Mizuki Yayoi và người bạn thân của chồng cô làm cho cô không thoải mái vì một người bạn đến ở nhà của vợ chồng mình. Nhưng vì nễ chồng nên cô cho chồng mình giử bạn lại và họ đã có một buổi tiệc vào tối nay, nhưng không khờ đây là lần đầu tiên cô trãi nghiệm cảm giác tuyệt vời khi con cặc của bạn chồng mình ra vào thân thể một cách sung sướng.

NGOD-126 Người bạn thân da đen của chồng tôi

NGOD-126 Người bạn thân da đen của chồng tôi