2 60%

Eimi Fukada là cô hàng xóm của lão già cạnh nhà, ông ta say mê vẻ đẹp của Eimi và làm cho cô nàng khó chịu. Nhưng nào ngờ một ngày ông bạo dạng cưỡng dâm nàng và làm cho nàng sung sướng. Những ngày đầu cô còn khó chịu và đẩy lão ra nhưng từ từ cô cảm thấy thích thú với việc làm nô lệ tình dục cho một ai đó. Từ đó cô đam mê xác thịt và làm bao nhiêu việc tình dục sung sướng này.

Lão già dâm dê và kế hoạch băt cóc cô hàng xóm  ~ Eimi Fukada

Lão già dâm dê và kế hoạch băt cóc cô hàng xóm ~ Eimi Fukada