0 100%

Một cuộc biểu tình diễn ra và Yui Hatano phải làm giúp việc cho thầy giáo của mình. Ở đây thì cô phải làm phục vụ tận tình cho ông thầy và một lầ cô phải hiến dâng cả thể xác mới được toàn vẹn cuộc sống của chồng mình.

Hiến dâng vợ đẹp cho thầy giáo củ

Hiến dâng vợ đẹp cho thầy giáo củ