43 64%

“Eimi Fukada, làm việc tại phòng kế hoạch sản phẩm của một công ty sản xuất thiết bị y tế, đang chịu trách nhiệm về kế hoạch cho sản phẩm mới. Trước buổi thuyết trình cho cấp trên, Eimi đã làm việc đến khuya và bị một đồng nghiệp là bạn trai trong công ty cố gắng làm phiền và thuyết phục để thực hiện hành động không phù hợp bên trong công ty. Tuy nhiên, hành động đó đã bị cấp trên của Eimi chứng kiến, sử dụng công nghệ âm thanh 3D binaural để quay phim, tạo nên một trải nghiệm ASMR×NTR đầy sốc! Hãy thưởng thức âm thanh đầy cấm kỵ này như hơi thở cố gắng kiềm chế sự hứng khởi từ NTR và âm thanh nhỏ nhẹ từ khe “Mắt”, như thể bạn đang sảy ra trước mắt.”

Em thư ký Fukada gợi dục và anh trưởng phòng số hưởng

Em thư ký Fukada gợi dục và anh trưởng phòng số hưởng