3 40%

Yui Hatano làm nhân viên kinh doanh bất động sản và một ngày nọ cô gặp Sanada, một thanh niên chuyển đến Tokyo. Cô tìm được căn hộ cho anh ta nhưng nơi này có nhiều vấn đề và anh ta liên tục gọi cô đến tư vấn và có vấn đề. Nứa đêm cô vẫn lại nhà anh và cảm thấy có gì đó hơi sai sai một tí.

Cô nhân viên sale bất động sản chiều khách

Cô nhân viên sale bất động sản chiều khách