84 69%

Một ngày nọ, cha của Rin sụp đổ và công việc kinh doanh của gia đình, một nhà tắm công cộng, sắp phá sản. Rin từng hoạt động với tư cách là một nữ diễn viên AV nhưng giờ cô phải nghỉ ngơi và xây dựng lại nhà tắm công cộng này! Cuộc đấu tranh vĩ đại của Rin bắt đầu nhằm giành lại khách hàng thường xuyên của mình bằng cách tận dụng triệt để kỹ thuật của một nữ diễn viên AV. Kết quả là… nó đã được tái sinh thành nhà tắm công cộng có bồn tắm và rất thịnh vượng! ! “Tôi đã quyến rũ khách hàng bằng bộ ngực này… (haha)”

Cô chủ quán nhà tắm công công và chiến lược kéo khách “SUNG SỨC” khi đến trải nghiệm

Cô chủ quán nhà tắm công công và chiến lược kéo khách “SUNG SỨC” khi đến trải nghiệm