3 67%

Một câu chuyện đen tối và sâu sắc về một người chồng với những tưởng tượng bị mọc sừng… Nó không khiến tôi hồi hộp đến thế.

Chồng cay đắng nhìn vợ mình bị cưỡng bức

Chồng cay đắng nhìn vợ mình bị cưỡng bức