45 68%

Sau khi chuyển đến một thị trấn xa lạ vì công việc, vài tháng qua, với lý do bận rộn, tôi đã để cho vợ tôi, Sumire, làm mọi việc trong hội cư dân địa phương. Một ngày nọ, khi Sumire trở về từ sự kiện, cô nhận được thông báo về chuyến cắm trại. Tôi lúng túng nhưng tôn trọng quyết định của Sumire muốn tăng cường giao lưu trong thị trấn, nên chúng tôi đã quyết định tham gia cùng nhau. Tuy nhiên, vào ngày hành trình, công việc của tôi đóng đinh và Sumire phải tham gia một mình. Với sự vắng bóng của phụ nữ và không thể liên lạc… Lo lắng về những rắc rối tại chuyến cắm trại đã trở thành sự thật tồi tệ nhất…

Chồng bận rộn công việc, vợ một mình đi cắm trại cùng hội dân cư và cái kết

Chồng bận rộn công việc, vợ một mình đi cắm trại cùng hội dân cư và cái kết