1 50%

Chuyện ngoài lề của cô nàng Yuki Rumina vì trả thù người yêu củ của mình nên Yuki casting làm diễn viên phim người lớn, làm cho người yêu của mình phải hối lỗi. Và rồi bộ phim chúng ta xem đây là kết quả.

CHN-186 Sự trả thù người yêu củ Yuki Rumina

CHN-186 Sự trả thù người yêu củ Yuki Rumina