15 70%

Một người bạn của chị gái của người viết, được gọi là Non-san. Non-san có đôi vú to và dễ thương, cô ấy cũng thông minh và đã có sẵn việc làm ở một công ty lớn. Người viết tình cờ phát hiện Non-san trên một trang web dịch vụ gái gọi. Thay vì tiết lộ sự phát hiện, người viết, một người thất nghiệp, đã được phép “sử dụng” Non-san như một công cụ tình dục và đã quan hệ với cô ấy mà không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào.

Cậu em trai số hưởng được chị gái của bạn thân cực dâm thỏa mãn

Cậu em trai số hưởng được chị gái của bạn thân cực dâm thỏa mãn