5 44%

Yua Mikami đã nhuộm tóc vàng vào mùa hè năm ngoái và đây là video đầu tiên của cô ấy với màu tóc và kiểu tóc đó. Mà bây giờ vẫn ngắn như thế này, thậm chí tôi còn nhận thấy rằng đôi khi cô ấy sử dụng tóc nối một cách tiện lợi.
Cô ấy trông khác đi rất nhiều, nhưng vẫn rất tốt. Đối với bản thân video, đó là hành động tình dục “không có mô tả”. Có nghĩa là Yua Mikami và 4 diễn viên sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn trong quá trình quay video này, kéo dài 2 ngày để quay

48 giờ cùng thiên thần Yua Mikami

48 giờ cùng thiên thần Yua Mikami